מחירים נוחים לכל סוגי התרגומים:

♦ תרגום מסמכים
♦ תרגום רפואי
♦ תרגום טכני
♦ תרגום אקדמאי
♦ תרגום משפטי

♦ תרגום סימולטני ועוקב
♦ תרגום אתרי אינטרנט
♦ תרגום שיווקי
♦ תרגום אקספרס
♦ תמלול פרוטוקולים והקלטות


מילה שירותי תרגום