מחירים נוחים לכל סוגי התרגומים:

  • תרגום מחקרים וניסויים מדעיים בתחום הרפואה.
  • תרגום מאמרים רפואיים לשימוש בירחונים, אתרים וכנסים.
  • תרגום רפואי של מרשמים, חוות דעת ואבחונים.
  • תרגום רפואי למטרות ביטוח ותביעות ביטוח.
  •  תרגום ספרי רפואה וקטלוגים של תרופות וציוד רפואי
  • תרגום כל הנ"ל גם במקצועות הווטרינריים.

תרגום רפואי - מילה שירותי תרגום